Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Kontakt

Gmina Jedlicze

ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze
 
NIP 684 23 63 189
 

Regon 370440554

Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

Numer konta bankowego dla Urzędów Skarbowych - wpłaty z tytułu udziałów i dochodów:
70 8636 1028 2002 1400 0101 0002
BS Rymanów

Biuro Obsługi Klienta
 Telefon: (013) 44-847-12

Sekretariat
 Telefon: (013) 44-847-10

(1kB)
 Fax:        (013) 43-52-025
(1kB)
 e-mail:    ug@jedlicze.pl

 
Godziny pracy Urzędu Gminy Jedlicze:
 
w poniedziałek            od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku     od 7:00 do 15:00
 
Burmistrz - Jolanta Urbanik
 Telefon: (013) 44-847-10
 
Z-ca Burmistrza - Marcin Filip
 Telefon: (013) 44-847-10
 
Skarbnik Gminy - Małgorzata Michalska
 Telefon: (013) 44-847-26
 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Woźniak
 Telefon: (013) 44-847-17
 
Biuro Rady Miejskiej (pokój nr 24)
 Telefon: (013) 44-847-17
 
Przyjmowanie mieszkańców przez  Burmistrza:
 
we wtorek                    od 13:00 do 16:00
 
Przyjmowanie stron przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 
w poniedziałek            od 15:00 do 16:00
 
 
 
Referat Inwestycji i Rozwoju (pokój nr 19) - kierownik: Adam Niepewny
 Telefon: (013) 44-847-15, (013) 44-847-36
 
Referat Księgowości Budżetowej (pokój nr 28) - kierownik: Sylwia Nowak-Włodyka 
 Telefon: (013) 44-847-27

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (pokoje nr 6, 7) - kierownik: Maciej Pyter
 Telefon: (013) 44-847-23, (013) 44-847-24, (013) 44-847-37
 
Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich (pokój nr 18) - kierownik: Anna Czekańska
 Telefon: (013) 44-847-21, (013) 44-847-18
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 10) - kierownik: Dorota Wiśniowska
 Telefon: (013) 44-847-13
 
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (pokoje nr 21, 22) - kierownik: Mateusz Polański
 Telefon: (013) 44-847-33, (013) 44-847-11
 
Biuro Zarządzania Kryzysowego (pokój nr 15) - Dawid Kmiecik
 Telefon: (013) 44-847-22
 
Referat ds. Społecznych (pokój nr 8)
 Telefon: (013) 44-847-40 - kierownik: Dorota Kilar
 
Wieloosobowe stanowisko ds. Kultury, Współpracy Międzynarodowej i Promocji (pokój nr 23)
 Telefon: (013) 44-847-14
 
Referat Działalności Gospodarczej i Kancelarii (pokój nr. 2,3) kierownik: Małgorzata Głowacka - Pietruś 
 Telefon: (013) 44-847-20
 
Referat Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Informatyki (pokój nr. 2,15) Z-ca Burmistrza, kierownik: Marcin Filip 
 Telefon: (013) 44-847-10
 
Referat Organizacyjny (pokój nr 24, 27), kierownik: Michał Winiarski 
 Telefon: (013) 44-847-10