Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik nagrodziła najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze. Uroczystość rozdania nagród miała miejsce dnia 23 czerwca br, w Szkole Podstawowej w Jedliczu. Podczas wręczania uczniom wyróżnień Burmistrzowi towarzyszył Z-ca Burmistrza Marcin Filip oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczo Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu Marek Świdrak.

Nagroda Burmistrza jest wręczana corocznie uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a także odznaczają się wzorowym zachowaniem oraz uzyskali pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mają wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne, artystyczne w skali powiatu, województwa lub kraju.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze wszystkich szkół, a najlepszymi zostali:

Szkoła Podstawowa w Długiem

Nikola Fijałkiewicz z klasy VIII, średnia ocen - 5,20,
Weronika Paszyńska z klasy VI, średnia - 5,60.

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Maria Wojtowicz z klasy VIII, średnia - 5,42,
Klaudiusz Orzechowski z klasy VIII, średnia - 5,35            .

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi

Julia Król z klasy VI, średnia - 5,17,
Julia Nowak z klasy VII, średnia – 5,36

Szkoła Podstawowa w Jedliczu

Mateusz Fałat z klasy VIII, średnia 5, 61,
Oskar Pitrus z klasy VIII, średnia 5,06,
Nadia Głowacka z klasy VII, średnia 5,07,
Aleksandra Paradysz z klasy VII, średnia 5,07,
Gabriela Paradysz z klasy VII, średnia 5,07,
Szymon Dudzik z klasy VII, średnia 5,14.

Szkoła Podstawowa w Moderówce     

Paulina Wróblewska z klasy VII, średnia 5,07,
Dominika Bondaronek z klasy VIII, średnia 5,25.

Szkoła Podstawowa w Piotrówce

Miłosz Piękoś z klasy VI, średnia - 5,10,
Zofia Sanocka z klasy VII, średnia – 5,36.

Szkoła Podstawowa w Potoku

Julia Zych z klasy VII, średnia 5,36,
Mikołaj Strugała z klasy VII, średnia 5,36.  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu

Marcel Werner z klasy VII, średnia 5,64,
Szymon Bril z klasy VIII, średnia 5,60.