Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Informacja o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Wzory deklaracji dostępne są pod adresami:
Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalne 
lub w wersji papierowej do pobrania w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną (wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego), na stronie: www.zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej:

1. przesyłając dokument na adres: Urząd Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze,
2. składając dokument w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 (w godzinach pracy urzędu) lub umieszczając w skrzynce podawczej przy Urzędzie Gminy w Jedliczu (całodobowo).

Dane z deklaracji gromadzone będą w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - systemie informacji o źródłach ogrzewania prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem stworzenia bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń.

Termin złożenia deklaracji wynosi:
- 12 miesięcy dla budynków już istniejących,
- 14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jedlicze pod nr telefonu 13 44 847 43.

Burmistrz Gminy Jedlicze

 

 

Słownik: