Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Gmina Jedlicze doceniona w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych!

Gmina Jedlicze zajęła 27 miejsce spośród 642 gmin miejsko-wiejskich z całej Polski w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych za 2020 rok przygotowanym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Inicjatorem opracowania jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

W czasie konferencji organizowanych przez Instytut, m.in. Forum Ekonomicznego oraz Europejskiego Kongresu Samorządów, eksperci poszukiwali obiektywnych narzędzi do badania kondycji finansowej samorządów. Ranking (jest to już jego czwarta edycja) to odpowiedź na te postulaty. Źródłem informacji służących do stworzenia zestawienia są dane Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Ranking Finansowy Samorządów Terytorialnych pozwala dokładnie zobrazować kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników mających zasadnicze znaczenie przy analizie kondycji finansowej jednostki. Takie szczegółowe „badanie” ma istotne znaczenie przy zarządzaniu i kierowaniu gminą, a przedsiębiorcom podpowiada, która lokalizacja jest dogodna dla rozwoju firm. Z kolei mieszkańcy mogą dowiedzieć się jak gospodaruje ich samorząd.

Co bardzo istotne, klasyfikacja ta jest kompleksowa i obiektywna. Do oceny kondycji finansowej wybrano siedem wskaźników, które poddano normalizacji:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Na ich podstawie w Rankingu Finansowym Gmina Jedlicze zajęła 27 miejsce w Polsce i 1 spośród gmin miejsko-wiejskich w województwie podkarpackim, a co za tym idzie także wśród gmin powiatu krośnieńskiego. Druga w powiecie – Gmina Rymanów, uplasowała się na 380 pozycji w skali kraju.  

W zestawieniu gmin wiejskich (łącznie 1533), spośród gmin należących do naszego powiatu, najwyżej sklasyfikowano Gminę Jaśliska, która zajęła 413 lokatę.

Bardzo wysoka pozycja, którą zajęliśmy jako Gmina Jedlicze w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych, jest efektem kilkuletnich starań pracowników i moim jako Burmistrza, mających na celu progres i budowanie stabilizacji finansowej naszej Gminy. Ważne jest by zarządzać nie efektownie, ale efektywnie. Cieszę się tym bardziej, że wspólna praca całego zespołu została doceniona przez znakomitych fachowców, dzięki czemu osiągnięty przez nas wynik jest miarodajny, niepodważalny i prezentuje stan faktyczny. Warto dodać, że niniejszy Ranking został sporządzony za ubiegły, bardzo trudny pod wieloma względami, rok 2020. Nie wstrzymaliśmy prowadzonych inwestycji i cały czas idziemy do przodu. Takie wyróżnienie daje ogromną satysfakcję i motywuje do dalszego działania, z korzyścią dla nas wszystkich, mieszkańców Gminy Jedlicze – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik.  

Słownik: