Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Klub Anonimowych Alkoholików i Klub Abstynenta "Szansa"

ul. Rynek 3 (dawne pomieszczenie po bibliotece miejskiej)

38 - 460 Jedlicze


Spotkania w każdy wtorek od godz. 19:00 do 21:00.

Klub działa na zasadzie dobrowolności i anonimowości. Jego członkowie to najczęściej osoby, które wyszły z nałogu alkoholowego lub są w trakcie terapii odwykowej. Jego działalność polega przede wszystkim na pomocy i wsparciu osób uzależnionych poprzez uczestnictwo w grupach samopomocowych, które mają za zadanie wspieranie i podtrzymywanie w trzeźwości.

Klub AA i Abstynenta "Szansa" wspierane są finansowo przez budżet Gminy, ze środków przeznaczonych na działalność profilaktyczną i zapobieganiu uzależnieniom.