Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Dobieszyn

Graniczący z Jedliczem, położony jest w odległości 3 km na południowy wschód od miasta, przy drodze do Krosna-Polanki. Jest to rozległa wieś, położona między dwoma miastami, licząca ok. l 400 mieszkańców. Miejscowość liczy ponad 300 domów gospodarujących na blisko 500 ha.
Wieś założona została prawdopodobnie dopiero w XV stuleciu, bowiem nie ma o niej wcześniej żadnych wzmianek pisanych. Najstarszy dokument pisany pochodzi z 1444 roku. Osada stanowiła wówczas własność Mikołaja Uchacza. W 1494 roku występuje też w dokumentach Jan Uchacz, a obok niego Mikołaj, obaj prawdopodobnie synowie wcześniej wspomnianego Mikołaja. W rękach tegoż ostatniego Mikołaja był Dobieszyn jeszcze w 1506 roku.
Uchaczowie mieli tu swój dwór i duży folwark oraz stawy rybne. We wsi był też młyn i karczma. W 1536 roku miejscowość stanowiła już własność Janickich, a u schyłku XVI wieku przeszła na własność Stanisława Machowskiego. W tym czasie we wsi znajdowały się role opuszczone. Być może miało to związek z jakąś epidemią lub inną klęską żywiołową. Ze źródeł wynika, że w 1655 i 1657 roku miejscowość splądrowały wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie. W czasie działalności konfederacji barskiej stacjonował tu oddział Skotnickiego. W XIX stuleciu Dobieszyn stanowił wraz z Jedliczem własność rodziny Stojowskich. U schyłku stulecia miejscowe dobra dworskie nabył od Ewy Stojowskiej Żyd Mojżesz Kudler. Miejscowość liczyła w tym czasie 444 mieszkańców.
W 1934 roku Dobieszyn stał się jedną z wsi gminy Jedlicze. W tym czasie miejscowość liczyła już ponad 800 mieszkańców. We wsi znajdowały się sklepy i warsztaty rzemieślnicze.
Znaczny rozwój miejscowości nastąpił w minionym półwieczu. Dzisiaj w Dobieszynie przeważa nowa zabudowa. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie w Jedliczu i Krośnie.