Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Podniebyle

Jest niedużą wioską położoną na południe od Jedlicza, w odległości ok. 5 km, przy drodze z Jedlicza przez Chlebną w stronę Kopytowej, położonej już w Chorkówka. Osada leży w północnej, brzeżnej strefie Płaskowyżu Kobylańskiego. Na wschód od wioski ciągnie się pas lasu, sięgający pod Zręcin. Wśród lasu górują wzniesienia 362 m. npm tuż nad wioską i 385 m. npm, nad przysiółkiem Przylaski. Wioska o obszarze 320 ha, posiada około 120 gospodarstw, zamieszkałych przez 360 mieszkańców. Zabudowa miejscowości jest rozrzucona. Obok zabudowy ciągnącej się wzdłuż drogi są przysiółki: Olszyny, Stawy, Skrzypieniec i Hajdasz.
Miejscowość jak wykazują źródła historyczne założona została już w XV wieku. Od początków dzielona była na części, które należały do drobnych rodzin szlacheckich. Poszczególne działy były często zastawiane za długi lub wydzierżawiane. W okresie późniejszym wioska stanowiła często dziedzictwo właścicieli okolicznych miejscowości.
W okresie przed n wojną światową Podniebyle liczyło 475 mieszkańców. Dzisiejsza liczba mieszkańców świadczy o regresie demograficznym. Spowodowane jest to przenoszeniem się młodzieży do miast. We wsi zachowała się część domów starej, drewnianej zabudowy i kilka przydrożnych kapliczek.