Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Sołtysi

Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli

Sołectwa / Osiedla

Imię i Nazwisko oraz pełniona funkcja 

Jedlicze-Centrum    
Jedlicze-Borek Wenencja Żychowska - Przewodniczący Zarządu Osiedla -
tel. 664 455 781
Jedlicze-Męcinka Piotr Woźniak - Przewodniczący Zarządu Osiedla - tel. 664 455 784
Długie Ewa Michniewska - Sołtys - tel. 664 455 790
Dobieszyn Robert Kozioł - Sołtys - tel. 664 455 794
Chlebna Ewa Okulska - Sołtys - tel. 664 455 795
Poręby Kazimierz Pec - Sołtys - tel. 664 455 803
Piotrówka Dorota Chuda - Sołtys - tel. 664 455 797
Podniebyle Iwona Ryczek - Sołtys  - tel. 664 455 798
Potok Sławomir Sitar - Sołtys - tel. 735 206 072
Jaszczew Wiesław Gajda - Sołtys - tel. 664 455 805
Moderówka Zofia Kusiak - Sołtys - tel. 501 394 349
Żarnowiec Jan Krajewski - Sołtys - tel. 664 455 793