Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Gminne Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Jedliczu

Centrum uruchamiane jest podczas wystąpienia zagrozenia (sytuacji kryzysowej) na obszarze Gminy Jedlicze np. - powódź, wichura itp.

O uruchomieniu Centrum decyduje Burmistrz Gminy Jedlicze.

 

Zadania Centrum:

 • alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jedliczu,
 • w sytuacjach kryzysowych pełnienie całodobowego dyżuru
  w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 


 • GCZK w czasie normalnym działa w Urzędzie Gminy Jedlicze w godzinach pracy Urzędu tel. 13 44 847 22, fax nr 13 43 520 25,

 • GCZK w czasie sytuacji kryzysowej działa w budynku OSP Jedlicze, ul. Sienkiewicza 16 tel. 13 43 520 66,  e-mail: kryzys@jedlicze.pl