Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Ochrona przeciwpowodziowa

 Powódź - jest zjawiskiem hydrologicznym, charakteryzującym się gwałtownym przebiegiem, występującym nieregularnie. Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych.


Zagrożenie powodziowe na obszarze występuje w okresie:

 • zimowo – wiosennym - na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej (mogącej tworzyć zatory lodowe)
 • letnim - na skutek krótkotrwałych, intensywnych opadów deszczu lub długotrwałych lekkich opadów deszczu.


Postępowanie w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego


Przed powodzią:

 • Znaj i rozróżniaj funkcjonujące definicje stanów ostrzegawczego oraz alarmowego. Informacje o danych stanach podawane będą na stronie internetowej, jak również lokalnych mediach,
 • Przekaż domownikom jak należy wyłączyć główny zawór gazu oraz prądu,
 • Omów ze swoją rodziną plan zabezpieczenia domu przed powodzią, jak również plan postępowania w czasie wystąpienia powodzi,
 • Przeprowadź próbne ćwiczenia ewakuacji dla swoich dzieci, by lepiej zapamiętały sposób postępowania w czasie takiej sytuacji,
 • Ubezpiecz swój dobytek,
 • Jeśli istnieje prawdopodobieństwo zalania twojego domu, to zabezpiecz dom przed nadejściem powodzi (workami z piaskiem), przenieś dobytek na wyższe kondygnacje oraz zapewnij odpowiednie warunki w pomieszczeniu, do którego ewentualnie się ewakuujesz,
 • Zapewnij zapasy wody i jedzenia dla domowników, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy),
 • Powiadom sąsiadów, osoby starsze o możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego,
 • Przygotuj siebie i swoją rodzinę do ewentualnej ewakuacji, przygotuj dokumenty tożsamości, potrzebne leki, pożywienie długoterminowe, odzież, latarkę z bateriami, radio na baterie, apteczkę, telefon komórkowy.

W czasie powodzi:

 • Włącz radio lub telewizor z celem słuchania komunikatów o stanie zagrożenia powodziowego,
 • W przypadku niebezpieczeństwa przenieś się na wyższe kondygnacje domu,
 • W sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia zalaniem twojego domu, opuść dom do miejsca bezpiecznego (pamiętaj, poinformuj sąsiadów, rodzinę dokąd się udajesz),
 • Jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt , uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń,
 • Jeżeli przemieszczasz się samochodem i dojdzie do jego zatrzymania w nurcie fali powodziowej to szybko opuść go szybko. Fala może go porwać.
 • Jeśli masz możliwość, weź udział w walce z ograniczaniem skutków powodziowych na obszarze twojej gminy,

Po wystosowaniu komunikatu o ewakuacji z danego terenu:

 • Zakręć główne dopływy gazu i prądu,
 • Zabezpiecz swój dom (ułóż wokół domu worki z piaskiem),
 • Stosuj się do komunikatów, rozkazów służb prowadzących proces ewakuacji,
 • Jeżeli nie masz potrzeby nie wchodź do wody powodziowej, ponieważ nawet 15 cm woda może cię przewrócić,
 • nie używaj wód gruntowych w gospodarstwie bo mogą być zatrute,

Po powodzi :

 • Nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych w celu śledzenia bieżącej sytuacji powodziowej na twoim obszarze,
 • Nie powracaj do swojego domu, jeżeli nie masz pewności że jest już bezpiecznie, ( nie zostanie przywrócona sprawność systemów elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego)
 • Pozostań w miejscu bezpiecznym do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,
 • Gdy powrócisz do domu sprawdź, czy budynek nie grozi zawaleniu (wchodź ostrożnie do budynku sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń budynku),
 • Otwórz okna i drzwi aby rozpocząć wietrzenie budynku. Odsuń, podnieś meble oraz włącz ogrzewanie w domu,
 • Zanim rozpoczniesz proces usuwania skutków powodziowych zrób zdjęcia, które będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej, 
 • Przed włączeniem instalacji elektrycznej i gazowej dopilnuj,  aby były sprawdzone przez fachowców,
 • Przeprowadź dezynfekcję zalanych pomieszczeń,
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
 • Zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce , korzystaj z wody i żywności dostarczanej przez służby komunalne, miejskie lub organizacje poza rządowe,
 • Pomagaj usuwać skutki powodziowe.