Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Jedlicze na lata 2007 - 2013. Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze, Informacji Statystycznych o Demografii i Bezrobociu w gminie Jedlicze, a także Planu Inwestycyjnego oraz innych materiałów będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Jedlicze.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto szacuje spodziewane efekty planowanych działań i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.
Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był przedmiotem dyskusji komisji Rady Gminy. Dokument oparty został na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze, Planie Inwestycyjnym i wnioskach mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu.
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych.


 

Plan Rozwoju Lokalnego - plik do pobrania

 

Plan Rozwoju Lokalnego