Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Kultura i sztuka

(...) Oślepli - od poszukiwania złota
Nie widzą bogactwa - tradycji
Wiary - urody ojczystej ziemi (...)


           B. Betlej "Ocena świata"
 
Centrum kulturalnym gminy Jedlicze jest Gminny Ośrodek Kultury, będący także najważniejszym ogniwem infrastruktury kulturalnej wspomagającej edukację społeczną. Oferuje on szeroki wachlarz stałych zajęć m.in. plastyczne, z tkactwa artystycznego, muzyczne, taneczne.
Organizowane są Dni Jedlicza, które na stałe wpisane są w kalendarz życia kulturalnego gminy oraz imprezy dla wąskiego grona osób np. Dni Seniora, spotkania opłatkowe dla osób samotnych, biesiady gospodyń, prezentacje tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
Wizytówką gminy jest cieszący się dużym uznaniem Konkursu Recytatorski Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej. Wierną publiczność mają także organizowane Koncerty muzyki operetkowej. Gminny Ośrodek Kultury swymi działaniami wspiera organizacje społeczne istniejące na terenie poszczególnych miejscowości m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi w gminie, organizuje dla dzieci i młodzieży liczne konkursy: plastyczne, piosenki, recytatorskie, historyczne, koncerty edukacyjne, spektakle, przeglądy teatralne.
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Bardzo ważnym miejscem życia kulturalnego jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Tworzy ona jedyną powszechnie dostępną sieć placówek bibliotecznych w gminie. Siedzibą jej jest miasto Jedlicze, a terenem działania miasto i gmina Jedlicze. Biblioteka od 1999 roku nosi imię Kaspra Wojnara, księgarza, wydawcy, działacza oświatowego, pochodzącego z Jedlicza.
Biblioteka prowadzi filie w 4 miejscowościach: Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu.
W zbiorach biblioteki znajdują się najcenniejsze pozycje literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, lektury podstawowe i uzupełniające. Oprócz literatury pięknej biblioteka gromadzi książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, wydawnictwa o charakterze encyklopedyczno-informacyjnym. Księgozbiór biblioteki na charakter uniwersalny i stara się zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Oferta edukacyjna biblioteki została znacznie poszerzona dzięki Internetowi. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk internetowych w Bibliotece w Jedliczu oraz jej filii w Żarnowcu i Jaszczwi.
Osiągnięciem biblioteki na przestrzeni ostatnich lat jest automatyzacja procesów bibliotecznych, efektem czego czytelnicy mają dostęp do katalogu online: Katalog Online Nowoczesne technologie wykorzystywane w placówkach bibliotecznych usprawniają usługi informacyjne biblioteki na miarę wzbogacających i wciąż rozszerzających się potrzeb czytelników.