Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze "500+" oraz DOBRY START "300+" - informacja z dnia 02.07.2020 r.

Treśc informacji.


Świadczenia wychowawcze „500+” po zmianach

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Treść informacji - PDF


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2017.2018), który rozpocznie się dniem 1 października 2017 r. i potrwa do 30 września 2018 r.

Treść informacji - PDF

 


 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W ramach programu wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze wypłacane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymają rodziny jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu  prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.)  jest rok 2014.

 Wszelkie zmiany w dochodzie  w 2014 r. jak i po nim będą miały wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. Od 1 kwietnia 2016 r.  do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.

Wnioski na świadczenie wydawane będą od 14 marca 2016 r. Można je będzie również pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu: www.gops.jedlicze.pl.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

W miesiącu kwietniu 2016 r. wydłużone zostaną godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą w godz. od 7-00  do 17-00.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowych  informacji dot. Programu można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.134484754, 13 4484755 oraz dzwoniąc na uruchomioną przez Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie infolinię pod nr 800 100 990.