Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Porozumienie Gminy Jedlicze oraz słowackiego miasta Svidník

Porozumienie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu pt.: "Tradycje i teraźniejszość ochotniczych straży pożarnych w Gminie Jedlicze i w mieście Świdnik".

Gmina Jedlicze oraz słowackie miasto Svidník podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji mikroprojektu „Tradycje i teraźniejszość ochotniczych straży pożarnych w Gminie Jedlicze i w mieście Svidník. Projekt ma zostać sfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Całkowita wartość to 114 730,71 EUR. Gmina Jedlicze jest partnerem wiodącym w realizacji tego zadania.

Przygotowanie wniosku poprzedziły spotkania robocze przedstawicieli Gminy Jedlicze oraz Miasta Svidník.

W ramach nawiązanej współpracy planowane jest utworzenie Międzynarodowe Centrum Szkolenia Strażaków – Ochotników przy OSP Dobieszyn. Pozwoli to na zwiększenie efektywności szkolenia członków OSP i MDP.

Strona internetowa Miasta Svidník