Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Sambor

Na zaproszenie Burmistrza Jolanty Urbanik oficjalną wizytę w Gminie Jedlicze w dniu 8 października złożyli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak. Goście z Ukrainy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Głównym celem ich wizyty było jednak podpisanie listu intencyjnego, w którym podjęto zobowiązanie zawarcia porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy reprezentowanymi samorządami. Współpraca ta ma polegać m. in. na: pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację wspólnych zadań, wymianie kulturalnej i sportowej, współpracy między organizacjami pozarządowymi. Szczególnie istotne dla obu stron jest nawiązanie współpracy mającej na celu rozwijanie usług socjalnych na rzecz swoich społeczności, w tym po stronie Gminy Jedlicze budowę domu stałej opieki dla seniorów, po stronie samborskiej utworzenie hospicjum.

Słownik: