Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Zasłużony dla Gminy Jedlicze

Julian Szmyd

13 października 2017 r. Rada Miejska jednomyślnie podjęła Uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Jedlicze” Panu Julianowi Szmydowi. Jednogłośny wybór, wyzwolił wśród wszystkich uczestników sesji, szczery, wymowny aplauz.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług, które dokonały się przy udziale i za pośrednictwem Pana Juliana Szmyda. To przyjaciel ludzi, człowiek wielkiego serca, ratujący życie ludzkie, dający drugiemu nadzieję powrotu do zdrowia, ofiarowujący cząstkę siebie- najcenniejszy dar- własną krew, a oddał już 56 litrów krwi. Dobre czyny tego Człowieka, mierzone być mogą także mnogością spotkań krwiodawców, w kraju i na świecie, w których uczestniczył, aktywnie popularyzując ideę krwiodawstwa. Dość powiedzieć, że w 1992 r., jako jedyny reprezentant naszego kraju, uczestniczył w Kongresie Międzynarodowej Federacji Organizacji Dawców Krwi w Indonezji. 

Klub Honorowych Dawców Krwi, założony w listopadzie 1976 r., a kierowany wówczas przez Pana Juliana Szmyda, był jednym z najprężniej działających Klubów w kraju, ratując życie ludzkie nie tylko w naszym rejonie. Pan Julian, pomimo licznych odznaczeń, to człowiek wielkiej skromności. A wspomnieć należy, iż uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polsi, Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim, Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Orderem Św. Maksymiliana, Kryształowym Sercem, tytułem Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

W naturze Pana Juliana leży bezinteresowne dzielenie się z bliźnim każdym dobrem, co czyni go człowiekiem wyjątkowym. W odbiorze społecznym skojarzenia z Panem Julianem to przyjaźnie wyciągnięta dłoń do potrzebującego, słowo wsparcia, otwarte serce. To również człowiek wiary, modlitwy i popularyzator pielgrzymek, przez co staje się ambasadorem lokalnej społeczności w świętych miejscach. Na Jasnej Górze, w Sanktuarium w Niepokalanowie, w Kalwarii Pacławskiej znajdziemy pamiątkowe tablice poświęcone Świętemu Maksymilianowi Marii Kolbe Patronowi Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, których fundatorem lub współfundatorem jest właśnie Pan Julian. Jest także współfundatorem umieszczonej w sali narad Urzędu Gminy Jedlicze tablicy poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.