Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – treść uchwały PDF
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa:Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24 luty - 4 marzec 2020 r.

do godz. 1430

 

12 - 15 maj 2020 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 

5 - 9 marzec 2020 r.

 

20 - 21 maj 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 marzec 2020 r.

 

5 czerwiec 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

25 marzec - 1 kwiecień 2020 r.

do godz. 1430

 

 

8 - 12 czerwiec 2020 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

2 kwiecień 2020 r.

do godz. 1430

 

 

15 czerwiec 2020 r.

do godz. 1430

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24 luty - 4 marzec 2020 r.

do godz. 1430

 

12 - 15 maj 2020 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 

5 - 9 marzec 2020 r.

 

20 - 21 maj 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 marzec 2020 r.

 

5 czerwiec 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

25 marzec - 1 kwiecień 2020 r.

do godz. 1430

 

 

8 - 12 czerwiec 2019 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

2 kwiecień 2020 r.

do godz. 1430

 

 

15 czerwiec 2020 r.

do godz. 1430

 

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 stycznia 2020 r. – treść zarządzenie PDF

Słownik: