Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Zabytki

 
 

  

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1900 - 1925
Miejscowość: Chlebna
Stan zachowania: Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 
Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1932
Miejscowość: Dobieszyn
Stan zachowania: Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie

 


 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1850-1899
Miejscowość: Dobieszyn
Stan zachowania: Dobry
 

 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1925
Miejscowość: Dobieszyn
Stan zachowania: Bardzo dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie


 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania: Dobry
 

 


 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania: Dobry
 

 


 

 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

Obiekt: Stodoła
Materiał: Drewno
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Budynek gospodarczy

 


 

 

 

Obiekt: Oficyna Dworska
Materiał: Cegła
Datowanie: 1875-1899
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Zaniedbany
Obecna funkcja: -
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1900-1925
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1906
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Stajnia Dworska
Materiał: Cegła
Datowanie: 1800 - 1850
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Trwała ruina
 
 


 

 

Obiekt: Dwór Stojowskich
Materiał: Cegła
Datowanie: 1775-1799
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Dom Ludowy w Jaszczwi
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1875-1900
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Bardzo dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1900-1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1900-1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1900-1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

 

 

Obiekt: Kościół Parafialny
Materiał: Cegła
Datowanie: 1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Bardzo dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Apteka dawny HOTEL
Materiał: Cegła
Datowanie: 1922
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Pałac Stawiarskich
Materiał: Cegła
Datowanie: 1915-1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Budynek L.O.
 


 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

Obiekt: Dom Kasy Stefczyka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1936
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Bank Spółdzielczy
 


  

 

Obiekt: Toalety Dworcowe
Materiał: Cegła
Datowanie: 1884
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Zaniedbany
 

 


 

 

 

Obiekt: Dom obok Dworca
Materiał: Cegła
Datowanie: 1884
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Blok mieszkalny
 


 

 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Kamień
Datowanie: 1900 - 1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

 

Obiekt: Kaplica
Materiał: Drewno
Datowanie: 1900 - 1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Zaniedbany
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Kamień
Datowanie: 1925
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1906
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1916
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1901
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1925-1950
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Poczta
 


 

 

 

 

 

Obiekt: Figura Przydrożna
Materiał: Kamień
Datowanie: 1893
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Stodoła
Materiał: Drewno
Datowanie: 1875-1899
Miejscowość: Poręby
Stan zachowania:Zły
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1875-1899
Miejscowość: Poręby
Stan zachowania:Zły

 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1875-1899
Miejscowość: Poręby
Stan zachowania:Zaniedbany
 


 

 

Obiekt: Dwór Łozińskich
Materiał: Cegła
Datowanie: 1918
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Środowiskowy Dom Samopomocy
 


 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Kamień
Datowanie: 1866
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Spichlerz
Materiał: Cegła
Datowanie: 1850-1899
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Zły
 


 

 

 

 

 

Obiekt: Figura św. Tekli
Materiał: Cegła
Datowanie: 1823
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1846
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Dom
Materiał: Drewno
Datowanie: 1900-1925
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt: Stara Szkoła              
Materiał: Drewno
Datowanie: 1875-1899
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:po remoncie
 


 

 

Obiekt: Dwór Marii Konopnickiej
Materiał: Drewno, Cegła, Kamień
Datowanie: 1750-1775
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Muzeum
 


 

 

 

 

 

 

Obiekt: Kapliczka
Materiał: Kamień
Datowanie: 1906
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania: Dobry
 


Obiekt: Spichlerz Dworski
Materiał: Kamień
Datowanie: 1750-1775
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Administracja Muzeum
 

 

 


 

 

 

 

Obiekt: Cmentarz
Datowanie: I Wojna
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Cmentarz
Datowanie: I i II Wojna
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Cmentarz
Datowanie: I Wojna
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Park
Datowanie: 1850-1899
Miejscowość: Długie
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt: Dworek Bobrowskich
Materiał: Cegła
Datowanie: 1850-1899
Miejscowość: Długie
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Dom Dziecka
 


 

 

 

 

Obiekt: Park
Datowanie: 1775-1800
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Park
Datowanie: 1800-1850
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Stawy
Datowanie: Nie określone
Miejscowość: Moderówka
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Park
Datowanie: 1800-1825
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

Obiekt: Park
Datowanie: 1800-1825
Miejscowość: Żarnowiec
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

 

 

Obiekt:Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

 

 

 

Obiekt:Kapliczka
Materiał: Cegła
Datowanie: 1890-1910
Miejscowość: Jaszczew
Stan zachowania:Dobry
 


 

 

 

Obiekt:Dom
Materiał: Cegła
Datowanie: 1900-1910
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Mieszkanie
 


 

 

 Obiekt:Dworzec Kolejowy
Materiał: Cegła
Datowanie: 1884
Miejscowość: Jedlicze
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Dworzec Kolejowy
 


 

 

Obiekt:Budynek Starej Szkoły
Materiał: Cegła
Datowanie: 1903
Miejscowość: Potok
Stan zachowania:Dobry
Obecna funkcja: Biblioteka