Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Chlebna

Znajduje się na południowy zachód od Jedlicza w odległości 2 km. Miejscowość leży nad rzeką Chlebnianką, będącą lewobrzeżnym dopływem Jasiołki. Na zachód od wsi ciągnie się nieduży pas lasu z wzniesieniem 340 m n.p.m. Chlebna to nieduża wieś, licząca około 140 gospodarstw, gospodarująca na 274 ha. Zamieszkuje ją około 660 mieszkańców.
Osada założona była w XIV wieku, w okresie pierwszej fazy osadnictwa na prawie magdeburskim. Jak wynika jednak z odkryć archeologicznych, już znacznie wcześniej istniały tu jakieś formy osadnictwa. Z pierwszych wiadomości pisanych, pochodzących z 1388 roku wiadomo, że stanowiła własność Piotra Płazy, dziedzica Żarnowca. W XV stuleciu miejscowi kmiecie posiadali prawo wolnego wyrębu drewna w lasach należących do Dobieszyna i Turaszówki. W drugiej połowie XV wieku miejscowość stanowiła już współwłasność kilku rodzin szlacheckich. Obok Żarnowskich byli to Mleczkowie i Przecław ze Strzałkowa oraz Chrząstowie, posiadający w swoich rękach sołectwo. Z czasem wieś musiała znów znaleźć się w całości w jednych rękach, gdyż w 1581 roku jako jedyny dziedzic występuje Jan Giebultowski. We wsi gospodarowało wówczas 4 kmieci, 4 zagrodników bez ról, l komornik z bydłem i 6 bez bydła. Były też we wsi trzy warsztaty rzemieślnicze. Giebułtowski posiadał też folwark, w skład którego wchodziły role dawnych współwłaścicieli i wykupionego sołectwa. Jak całej okolicy nie ominęły Chlebnej wojny i najazdy, jakie spadły na te ziemie w XVII i XVIII wieku. W XVIII stuleciu Chlebna wchodziła do klucza dóbr Kuropatnickich, a w następnym wieku stanowiła wraz z Jedliczem dobra Stojowskich. Rodzinę tę cechował duży patriotyzm. Pozytywnymi postaciami byli Adam Stojowski, działacz w okresie wiosny ludów i jego syn Jordan, związany z przemysłem naftowym w okolicy. Na początku naszego wieku miejscowość liczyła 300 mieszkańców. Była wówczas podobnie jak Jedlicze w rękach Stawiarskich. W okresie utworzenia gminy zbiorowej Jedlicze, w 1934 roku, miejscowość zamieszkiwało 390 mieszkańców, w tym dwie rodziny żydowskie. W okresie istnienia gromadzkich rad narodowych od 1955 roku do 1972 roku Chlebna była siedzibą władz gromady, w skład której wchodziły: Piotrówka, Podniebyle i Poręby.