Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Rynek 5
38 - 460 Jedlicze (budynek GOPS)

Telefon: 13 44 847 59

Załatwianie spraw:
Poniedziałek - Piątek od 7:00 do 15:00


GKRPA została powołana Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 18 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań gminy należy właśnie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, zatwierdzany corocznie przez Radę Miejską. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewnić skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Oznacza też szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców naszej gminy.

W skład Komisji wchodzą:

1.  Justyna Dembiczak - przewodniczący
2.  Marta Riedel - sekretarz
3.  Danuta Waśka
4.  Bolesława Goleń
5.  Małgorzata Głowacka-Pietruś
6.  Aneta Twaróg
7.  Lucyna Rak
8.  Daniela Kazimierska
9.  Krzysztof Gałuszka
10. Marcin Wielgucki