Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Zarządzanie kryzysowe

 
Podstawowe akty prawne dotyczące Zarządzania Kryzysowego:

  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym,
  • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Zadania i funkcjonowanie Zarządzania Kryzysowego


Zarządzanie kryzysowe to ciągła działalność organów administracji publicznej. Zarządzanie kryzysowe stanowi element kierowania bezpieczeństwa narodowego. Działania podejmowane w tym zakresie polegają na zapobieganiu występowaniu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


Wyróżniamy 4 fazy Zarządzania Kryzysowego: 

  • Zapobieganie - Działanie, które ma na celu dokonanie obniżenia poziomu ryzyka wystąpienia danych zagrożeń, tj. obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia lub minimalizację skutków danego zagrożenia.
  • Faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
  • Faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń.
  • Faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody.

 

(kliknij by powiększyć)