Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Podatki i opłaty lokalne - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe.Czytaj dalej 

Deklaracja na podatek leśny - PDF  
Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDF 
Deklaracja na podatek od środków transportowych - PDF 
Deklaracja na podatek rolny - PDF 
Informacja o gruntach - PDF 
Informacja o lasach - PDF 
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - PDF

Uchwały:
1) Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2) Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
3) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości